Đại Phát

Bánh Tiramisu Truyền Thống

130.000 đ

Bánh Tiramisu Truyền Thống

Bánh Tiramisu Truyền Thống

06 inchs : 130.000vnd / Ổ

08 inchs : 220.000vnd / Ổ

10 inchs : 350.000vnd / Ổ

12 inchs : 490.000vnd / Ổ