Đại Phát

DPK-016

250.000 đ

Bánh cần đặt trước 1 ngày

DPK-016

06 inchs : 250.000vnd

08 inchs : 350.000vnd

10 inchs : 450.000vnd

12inchs : 550.000vnd 

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày ! 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN