Đại Phát

701 LỄ HỘP QUÝ TỘC

508.000 đ

21 Cái Bánh Cookies Lớn Các Loại

3 Cái Bánh Yến Mạch Dừa

3 Cái Bánh Cà Phê Hạnh Nhân

3 Cái Bánh Trà Xanh Hạnh Nhân

6 Kẹo Bê kala Sữa Tươi

6 Kẹo Bê kala Sầu Riêng

4  Túi Café Túi Lọc

6 Cái Bánh Tô Trái Thơm Thượng Hạng

1 Túi Bánh Trống Đồng

1 Túi Kẹo Hạnh Đào