Đại Phát

Lễ Hộp Hoàng Gia - 880

474.000 đ

Lễ Hộp Hoàng Gia - 880

Lễ Hộp Hoàng Gia - 880

Giá Bán : 474.000VND

1 Vỉ  Bánh Hồng Kông Nhỏ

1 Vỉ  Bánh Thỏ Con Như Ý

3 Bánh Tô 48g

2 Bánh Trung Thu Cầu Vồng Cao Cấp 125g