Đại Phát

Lễ Hộp Hoàng Kim - 801

773.000 đ

Lễ Hộp Hoàng Kim - 801

Lễ Hộp Hoàng Kim - 801

Giá Bán : 773.000VND

Tầng 1 :

1 Bánh Thu Nguyệt XO Hải Sản Cao Cấp 400g (4 trứng)

Tầng 2 :

2 Bánh Trung Thu Hồng Kông Cao Cấp 200g (2 Trứng, 1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung

1 Vỉ Bánh Thỏ Con Như Ý

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ