Đại Phát

Lễ Hộp Hoàng Kim - 802

708.000 đ

Lễ Hộp Hoàng Kim - 802

Lễ Hộp Hoàng Kim - 802

Giá Bán : 708.000VND

Tầng 1:

2 Bánh Trung Thu Cầu Vồng Cao Cấp 125g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

Tầng 2:

2 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Kim Sa

3 Bánh Tô 48g

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ