Đại Phát

Lễ Hộp Hoàng Triều - 901

1.193.000 đ

Lễ Hộp Hoàng Triều - 901

Lễ Hộp Hoàng Triều - 901

Giá Bán : 1.193.000VND

Tầng 1 :

1 Bánh Thu Nguyệt XO Hải Sản Cao Cấp 400g (4 trứng)

Tầng 2 :

2 Bánh Hồng Kông Cao Cấp 200g 2 Trứng (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Kim Sa

1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy

1 Vỉ Bánh Thỏ Con Như Ý

Tầng 3 :

3 Bánh Tô 48g

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

12 Bánh Tô 30g (Nhân Dưa Gang, Nhân Vải Thiều, Nhân Sầu Riêng)
 

3 LÝ DO NÊN CHỌN LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 3 TẦNG LÀM QUÀ TRUNG THU NĂM NAY

\"\"