Đại Phát

Lễ Hộp Trung Thu Tuyết - 501

394.000 đ

Lễ Hộp Trung Thu Tuyết - 501

Lễ Hộp Trung Thu Tuyết - 501

Giá Bán : 394.000VND

2 Bánh Trung Thu Tuyết Sầu Riêng

2 Bánh Trung Thu Tuyết Kiwi

2 Bánh Trung Thu Tuyết Xoài

2 Bánh Trung Thu Tuyết Phúc Bồn Tử

* Bánh đóng gói trong hộp xốp giữ nhiệt, duy trì bảo quản đến 12giờ, cho Bạn thảnh thơi đi tặng quà.